فنی مهندسی شهر جهت تکمیل پرسنل فروش خود از بازاریابان عزیز با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد:

روابط عمومی بالا

فن بیان بالا

آشنایی با اینترنت

مسئولیت پذیر

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

لطفا اطلاعات را با دقت کامل کنید

ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل را انتخاب کنید

آدرس را به درستی کامل کنید

کد امنیتی
بازآوری ورودی نامعتبر است